Disclaimer

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risisco. I.M. Brouwer heeft deze website met grote zorgvuldigheid samengesteld, maar garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is. De inhoud van deze informatie wordt door I.M. Brouwer niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website wordt verzonden is niet beveiligd, tenzij dit in het privacy statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico. Deze website richt zich uitsluitend op Nederlandse markt(en). Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Wij zijn gesloten.

Tijdens de bouwvak zijn wij gesloten van 22 juli t/m 13 augustus. Bestelling die worden geplaats in deze periode worden behandeld na de bouwvak. Excuses voor het ongemak.